QC Hồ sơ

1. Chứng chỉ CE cho Mô-đun SFP

Shenzhen Nufiber Systems Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

 

2. Chứng chỉ CE cho Bộ chuyển đổi phương tiện

Shenzhen Nufiber Systems Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

3. Giấy chứng nhận CE cho thiết bị chuyển mạch công nghiệp

Shenzhen Nufiber Systems Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2